Teatro Hotel
Tło bannera

Regulamin

Nasze zasady
30 wrz 23
01 paź 23

REGULAMIN TEATRO HOTEL

Cieszymy się, że możemy Państwa gościć. Zachowanie poniższych reguł pozwoli nam zapewnić Państwu spokojny i bezpieczny pobyt.
 1. Regulamin Hotelu obowiązuje od dnia 20 września 2020 roku na czas nieokreślony.
 2. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów niniejszego Regulaminu.
 3. Gość najmujący pokój w hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy rejestracji ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości obsługa Recepcji ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju i zawarcia umowy hotelowej.
 4. Płatność za nocleg należy uregulować w Recepcji podczas zameldowania. W przypadku odmowy zapłaty pracownik Recepcji ma prawo odmówić zameldowania Gościa.
 5. Recepcjonista ma prawo odmówić rejestracji Gościa bez podania przyczyny odmowy.
 6. W karcie rejestracyjnej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.
 7. Na życzenie Gościa recepcjonista ma obowiązek wpisać samodzielnie pozostałe dane rejestracyjne z dokumentu tożsamości. Recepcjoniście nie wolno przetrzymywać dokumentu tożsamości Gościa – zostaje on natychmiast oddany po wypełnieniu karty rejestracyjnej.
 8. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu wynajmu do godziny 12:00 dnia następnego.
 9. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 10. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
 11. Pozostawienie rzeczy lub przebywanie w pokoju po godzinie 12:00 w dniu wyjazdu bez uprzedniego poinformowania recepcji jest traktowane jako automatyczne przedłużenie pobytu. Hotel może naliczyć opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według obowiązujących w tym dniu cen.
 12. Gość najmujący pokój nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 13. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 14. Osoby niezarejestrowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7:00 do 22:00. Przebywanie osób niezarejestrowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Osoby wizytujące przebywają w pokojach na wyłączną odpowiedzialność Gościa.
 15. Serwis pokoju hotelowego odbywa się codziennie w godzinach 8:00-14:00. Gość ma prawo odmówić dostępu do pokoju serwisowi sprzątającemu i poprosić o inną godzinę, jednak nie później niż do godziny 14:00.
 16. Teatro Hotel to hotel dla osób dorosłych. Dzieci przebywające na terenie hotelu, np. w restauracji, muszą być nadzorowane przez dorosłych opiekunów. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody, odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 17. Na terenie hotelu, w tym w pokojach hotelowych i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) -­‐ obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Palenie dozwolone jest przy tylnym wejściu do hotelu. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 PLN.
 18. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach hotelowych grzałek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Zabronione jest także używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 20. Opuszczając pokój Gość powinien każdorazowo upewnić się, że drzwi są prawidłowo zamknięte, w tym drzwi balkonowe i okna.
 21. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-­‐849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu w Recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu, albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu, albo zajmują zbyt dużo miejsca. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w sejfie pokojowym.
 22. Gość powinien niezwłocznie powiadomić Recepcję o szkodzie, utracie lub zniszczeniu rzeczy po jej wykryciu.
 23. Bagaż Gość przechowuje w pokoju lub wyznaczonym przez hotel do tego miejscu.
 24. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub zutylizuje. Hotel nie przechowuje żywności i rzeczy łatwo psujących się.
 25.   W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do zarządzeń personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 26. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
 27. Hotel posiada zewnętrzny parking monitorowany 24/7. Hotel dysponuje sześcioma miejscami parkingowymi na parkingu od ul. Świętokrzyskiej 3 oraz trzema na ul. Karasia. Hotel nie odpowiada za uszkodzenia samochodu oraz utratę lub zniszczenie pozostawionych w nim przedmiotów.
 28. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu, mogą wystąpić odstępstwa od wymogów co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług.
 29. Hotel ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu.
 30. W Hotelu zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości hotelowych. Dane z monitoringu są przechowywane i mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb. Hotel Teatro Hotel posiada 15 kamer – informacje o ich rozmieszczeniu dostępne są na recepcji.
mobile nav bg
Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Felika sp. z o.o., Nowy Świat 66, 00-357 , Warszawa Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane